PREAMBULUM -- DE NEM NEMZETI HITVALLÁS

Endorphins ("endogenous morphine") in wikipedia
Az endorfinról a wikipédián,( hiszen ez nem egy idegélettani szakblog)


Egy szem endorfin molekulát azért mutathatok / I show here is a molecule (met-enkephalin): 139th REAL TIME


2010. október 2., szombat

180th REAL TIME


 1932. augusztus 1.Európa, de az egész világ szeme e fülledt nyári vasárnap éjszakán a német választókon függött. A német nép milliói döntöttek a birodalom sorsa fölött, de döntésük egyuttal verdiktet jelentett Európa legközelebbi jövőjéről is.
A választások eredménye azonban nem hozott végleges döntést, a német nemzeti szocialisták száma az uj birodalmi gyülésben a duplájára emelkedett, igen erős mértékben gyarapodott a kommunista szavazók száma, a polgári középpártok eltörpültek és megsemmisültek anélkül, hogy a választók szavazatai egyetlen pártnak vagy pártok csoportjának fölhatalmazást adtak volna programjuk megvalósítására.
Nem következhet más politikai konstelláció, mint vagy Hitlerék erőszakos hatalmi kisérlete, vagy a porosz bárók kormányénak a parlament kikapcsolásával való megerősítése.
Mire e sorok olvasóink kezébe kerülnek, a világ minden sarkában ismerni fogják a német választások eredményét és az uj munkára ébredő emberiség előtt ismét fölmered a kérdés: milyen ujabb megrázkódtatások és nélkülözések várnak e fáradt és szenvedő világra?Berlin, augusztus 1.
A szavazatok összeszámlálása az éjfélt megelőző negyedórában szédületes tempóban folyik. Háromnegyed tizenkettőre 33,483.102 szavazatot számlálnak össze. Ebből a jobboldali két nagy pártjára, a Hitler- és Hugenberg-pártra 43.3% esik. A szociáldemokratákra 21.2 %, a kommunistákra 14.1 %, a centrumra 12.4 %, a bajor néppártra 3 %.

Éjfél után 1 órakor hirdette ki a választási biztos a vasárnapi választások ideiglenes végeredményét, amely szerint leszavazott 36,656.781 választó. A szavazatok megoszlása a következő:
Szociáldemokraták 7,951.441 eddig 8,575.244
Hitlerék 13,741.812 eddig 6,379.672
Kommunisták 5,263.719 eddig 4,500.160.
Centrum 4,487.602 eddig 4,127.000.
Hugenbergék 2,175.348 eddig 2,757.636.
Német néppárt 435.826 eddig 1,577.365.
Gazdasági párt 146.230 eddig 1,361.262.
Állampárt 371.334 eddig 1,322.034.
Bajor néppárt 1,179.721 eddig 1,058.637.
Agrár néppárt 91.316 eddig 1,108.043.
Keresztényszocialisták 364.624 eddig 868.269.
Népjogpárt 58.788 eddig 271.291
Német parasztpárt 136.997. eddig 520.305.
Szocialista munkáspárt 73.782, eddig - ,
Egyéb 178.665.

A mandátumok száma a következőképen alakul: Hitler 227 (eddig 107), szociáldemokraták 132 (eddig 143), kommunisták 87 (eddig 77), centrum 77 (eddig 68), Hugenbergék 36 (eddig 41), bajor néppárt 19 (eddig 19), német néppárt 6 (eddig 14), keresztényszocialisták 6 (eddig 14), agrár néppárt 1 (eddig 19), német parasztpárt 2 (eddig 9), szocialista munkáspárt 1. A német hannoveri párt és a parasztpárt nem kapnak mandátumot.


Nincsenek megjegyzések: