PREAMBULUM -- DE NEM NEMZETI HITVALLÁS

Endorphins ("endogenous morphine") in wikipedia
Az endorfinról a wikipédián,( hiszen ez nem egy idegélettani szakblog)


Egy szem endorfin molekulát azért mutathatok / I show here is a molecule (met-enkephalin): 139th REAL TIME


2010. október 27., szerda

216th REAL TIME

Kétlem, hogy ez az utolsó meglepetés, 
amit szeretett pártunk és annak még sokkalta szeretettebb vezetője okoz ezen a tájon. Habár az alábbi cikkek alapján az a nem is olyan szörnyű -- mert könnyedén elképzelhető jövővel fenyegető -- gyanúm támadt, hogy eredeti szándékuk éppen az, hogy a szerveződő "ellenség" (mert aki ugye nincs velünk...) azon részét, akik nevüket és más, múlhatatlanul szükséges adataikat megadva csatlakoznak a népszavazási kezdeményezéshez, egyszóval nyílt ellenérzéseiket vállaló polgártársaik jelentős részét végre kartotékra fektethessék. 


Ugyan ki gátolná meg őket egy újabb törvénytelenség végrehajtásában? Miért ne foghatnák az istenadta fülkeforradalmárokra azt is, hogy a valódi rendszerváltás majd csak akkor fejeződik be igazán, ha mindenkit eltaposnak, aki gondolkodik az eszelős csodavárás helyett? 


Legfeljebb Rogán Tóni -- a törvényfosó -- az ívek benyújtása utáni tizedik percben beterjeszti legújabb törvényjavaslatát, amely szerint a személyes adatok kezelésének eddigi módja szarliberális csökevény, hogy a 'zemberek felhatalmazása arra kényszeríti őket: a szent nemzeti együttműködés ellen áskálódók nevét, címét -- és ha módjukban áll, akkor a Kubatov-listák alapján vallását, szexuális szokásait, telefonszámát, szeme színét, lúdtalpát, akármit -- kisbírókkal doboltassák ki. 


Esetleg, kicsit kínosabb esetben, de nem feledkezve meg a Magyar Államvasutak égető gondjairól, útvonal- és menetrend tervezők feladatává tegye a megoldást. Láttunk már ilyet, s úgy hatvanöt éven át úgy hihettük, az a végső volt az utolsó.


Ha szabadna javaslatot tennem országos gondok megoldásán lóhalálában töprenkedő-fáradozó vezetőinknek -- vagyis inkább Neki Magának (Io bacio la mano, Padrino!) --, akkor Recsket ajánlanám. Bejáratott, jól őrizhető -- igaz, vasúti szempontból nem egy nagy fogás, de gazdaságosabbá tehető az útipoggyász részletes és kötelező tartalmának előírásával, különös tekintettel készpénzre, aranyfogakra, MOL részvényekre, OTP betétekre, stb.

Ha kérhetném, a napi rongyos kiflit S.G. szenátorlány -- mert mitől lenne asszony? -- kezéből venném legszívesebben, az sem baj, ha kicsit száraz, ütött-kopott-rágicsált, csak Magyar legyen, az istenért! Jó kezdete lehetne a nemzeti tudatra nevelés felelős munkájának. 


(Esetleg minden kiflit süthetne más és más pék, amivel azt a fránya egymillió új munkahelyet is letudjuk arra a három percre.) 


Komolyabb, bár nemzetgazdaságunknak hasznot sajnos nem hozó lehetőség elérhető itt


Képesíteném is emígy:


(Google Images)
És akkor ami kiváltotta nem kicsit elfogult véleményemet:PostHeaderIcon Alkotmányellenes a 98 százalékos különadó

Alkotmányellenesnek nyilvánította és visszamenőleges hatállyal megsemmisítette a 98 százalékos különadót az Alkotmánybíróság (Ab).
A júliusban elfogadott, október 1-jén hatályba lépett törvény szerint október 31-ig kellett volna befizetni a különadót minden, ez év január 1-jétől állami forrásból származó, munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnésével összefüggésben szerzett jövedelem 2 millió forint feletti része után.
A testület szerint a különadóról szóló törvény visszaható hatálya nemcsak a jó erkölcsbe ütköző módon juttatott jövedelmekre vonatkozik, hanem olyanokra is, amelyek törvényi előírás alapján, alanyi jogon járnak. Ugyanakkor az Ab hangsúlyozta azt is, hogy a jó erkölcsbe ütköző, államtól származó jövedelmek külön mértékű adóztatása az adott adóévben az Alkotmányból eredő lehetőség, amellyel - a most vizsgált különadótól eltérő módon - élhet a törvényhozó.
A testület egyhangúlag hozta meg döntését, amelyhez négy alkotmánybíró - Bihari Mihály, Kiss László, Lenkovics Barnabás és Stumpf István - párhuzamos indokolást csatolt, azaz a határozat rendelkező részével egyetértett, ám a többségi véleménytől eltérő érvrendszerrel támasztotta alá.
A magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójával kapcsolatban több mint 90 indítvány érkezett az Ab-hez.
Az indítványozók - köztük szakszervezetek is - kifogásolták a jogszabálynak azt a rendelkezését, amely szerint 98 százalékos különadó sújtja a közszférában - költségvetési szervnél, állami, önkormányzati, közalapítványi forrásból alapított, fenntartott vagy működtetett más jogi személynél - foglalkoztatott magánszemélyek végkielégítését és egyes jövedelmeit, és azt, hogy a szabályozás visszamenőleges. Ilyen jövedelem például a felmentési időnek a munkavégzési kötelezettséggel nem járó részére kifizetett munkabér, illetmény és az előző évi szabadság megváltása.
A jogszabály szerint annak, aki már megkapta a különadó alá vont pénzt a 2010-es adóévben, október 31-ig be kellett volna fizetnie a 98 százalékos különadót.
Az Országgyűlés július 22-én fogadta el a gazdasági és pénzügyi törvénycsomagot, amely a 98 százalékos különadóról is rendelkezik. A parlament a különadó kapcsán, a "jó erkölcsbe ütköző módon juttatott jövedelmek tekintetében" módosította az alkotmányt is; az MSZP- és az LMP-frakció nemmel szavazott.
***
Az  Index szerint „A kormány mindent elkövetett, hogy a törvény mielőbb hatályba léphessen. Mivel a törvény elfogadása idején még Sólyom László volt a hivatalban levő köztársasági elnök, a korábban tervezett menetrendet felrúgva, néhány nappal eltolták a parlamenti végszavazást, majd Schmitt Pál házelnök kivárta az egyébként jogszabály biztosította 15 napot az államfőnek történő megküldésre, és csak az utolsó nap továbbították a köztársasági elnöki rezidenciára a törvényt (az általános gyakorlat szerint ez példátlan, a törvény az elfogadását követő 4-5 nappal jellemzően odaér a köztársasági elnökhöz). Így sikerült elérni, hogy Sólyom már ne véleményezhesse alkotmányossági szempontból a jogszabályt: mire a törvény a Sándor-palotába érkezett, már Schmitt Pál volt az államfő, aki még előzetes normakontrollra sem küldte a jogszabályt, hanem azonnal aláírta.”
***
Orbán 29 pontja és a parlamenti beszéd, amelyben bejelentette a csomagot
Az úgynevezett „salátatörvény-javaslat
A hozzá szükséges alkotmánymódosítás
***
E tárgyban született indítványok az Alkotmánybírósági beadványok tárában: 
Magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadója
Kiss Péter
Koleszár Zsuzsanna
Tímár András (Plusz: Kiegészítés)
***
Az Alkotmánybíróság 1268/B/2010. AB határozata
(MTI-Galamus)


Az Alkotmánybíróság nem kommentálja  Lázár János bejelentését – ezt Sereg András, az Ab sajtófőnöke közölte az MTI-vel.
Az 1989. évi XXXII. törvény szerint az Országgyűlés „a jogállam kiépítése, az alkotmányos rend és az Alkotmányban biztosított alapjogok védelme, a hatalmi ágak elválasztása és kölcsönös egyensúlyának megteremtése, az alkotmányvédelem legfőbb szervének felállítása érdekében – az Alkotmány 32/A. §-a (6) bekezdésének végrehajtására” hozta létre az Alkotmánybíróságot.
A jogállamnak, az alkotmányos rendnek, a hatalmi ágak elválasztása és kölcsönös egyensúlya működtetésének tehát nélkülözhetetlen, szerves része az Alkotmánybíróság. Amennyiben egy másik hatalmi ág képviselője – a népképviselet (országgyűlés) vagy a végrehajtó hatalom (kormány), esetünkben a kettő, sajnos, gyakorlatilag ugyanaz – ki akarja szorítani, kötelessége szót emelni ellene. Azért, mert ha ezt ők megtehetik, akkor ott többé nincs jogállam, az már nem a demokrácia alkotmányos rendje, és szó sincs a hatalmi ágak elválasztásáról, noha ez létkérdés a hatalommal való visszaélés megakadályozása érdekében. Ha a törvényhozói-végrehajtói hatalom előtt nincs korlát, ha akadálytalanul visszaélhet a hatalmával, akkor az a rendszer parlamentáris formában működő fél-teljes, kemény-puha diktatúra, önkény- vagy egyeduralom, mindegy, minek nevezzük (na jó, „autoriter rendszer”). Láttunk már ilyet, tudjuk, milyen.
De legyünk tekintettel az emberi szempontokra. Az Alkotmánybíróság jelenlegi tagjai éppúgy félthetik a pozíciójukat, ahogy lassan már mindenki félti ebben az országban; félnek, tehát hallgatnak, nem tiltakoznak, nem állnak ellen egy emberként (vagy legalább többségként).
Csakhogy vannak olyanok számosan, akik alkotmánybírói pozíciót már nem kockáztatnak. Esetleges újabb jelölést sem (mindegyikük). Tudom, sokan közülük már alkotmánybíróként is tekintettel voltak a Fidesz mindenkori szempontjaira és elvárásaira. Sokan viszont nem: ők megpróbálták szakmai és erkölcsi szempontból integer személyiségként betölteni ezt a nagyon fontos funkciót. Ők vajon miért nem beszélnek? Remélem, nem azért, amiért sok gazdasági szakember, közgazdász, kis- és nagyvállalkozó, akik szerint bármely létező szabályt, normát, megfontolást, sőt, elemi tisztességet fel lehet függeszteni, hogy kedvenc Fideszük úrrá tudjon lenni „a katasztrofális költségvetési helyzeten”. Remélem, a volt alkotmánybírók mások: az ő szemük előtt nem a jog- és szabadsághiányos, ám virágzó gazdaság célja lebeg. Akkor?
(Mihancsik Zsófia)
__________
Akikről szó van:
Dr. Németh János
1997 júniusa és 2003 augusztusa között az Alkotmánybíróság tagja. 1998 novembere és 2003 augusztusa között az Alkotmánybíróság elnöke.
Dr. Sólyom László
1989 novembere és 1998 novembere között az Alkotmánybíróság tagja. 1989 novembere és 1990 júliusa között az Alkotmánybíróság helyettes elnöke.
Dr. Erdei Árpád
1998 márciusa és 2007 márciusa között az Alkotmánybíróság tagja. 2003 augusztusa és 2007 márciusa között az Alkotmánybíróság helyettes elnöke.
Dr. Lábady Tamás
1990 júniusa és 1999 júliusa között az Alkotmánybíróság tagja. 1993 júliusa és 1998 novembere között az Alkotmánybíróság helyettes elnöke.
Dr. Herczegh Géza
1990 júliusa és 1993 májusa között az Alkotmánybíróság tagja (ez év januárjában elhunyt)
Dr. Kukorelli István
1999 júniusa és 2008 júliusa között az Alkotmánybíróság tagja.
Dr. Harmathy Attila
1998 decembere és 2007 áprilisa között az Alkotmánybíróság tagja.
Dr. Bagi István
1997 júniusa és 2006 júniusa között az Alkotmánybíróság tagja.
Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
1999 júniusa és 2006 februárja között az Alkotmánybíróság tagja.
Dr. Strausz János
1998 decembere és 2004 decembere között az Alkotmánybíróság tagja.
Dr. Czúcz Ottó
1998 decembere és 2004 májusa között az Alkotmánybíróság tagja.
Dr. Tersztyánszky Ödön
1990 júniusa és 1999 júliusa között az Alkotmánybíróság tagja.
Dr. Vörös Imre
1990 júniusa és 1999 júliusa között az Alkotmánybíróság tagja.
Dr. Ádám Antal
1989 novembere és 1998 novembere között az Alkotmánybíróság tagja.
Dr. Kilényi Géza
1989 novembere és 1998 novembere között az Alkotmánybíróság tagja.
Dr. Zlinszky János
1989 novembere és 1998 márciusa között az Alkotmánybíróság tagja.
Dr. Szabó András
1990 júliusa és 1998 februárja között az Alkotmánybíróság tagja.
Dr. Schmidt Péter
1990 júliusa és 1996 decembere között az Alkotmánybíróság tagja.
Dr. Solt Pál
1989 novembere és 1990 júniusa között az Alkotmánybíróság tagja.
__________

215th REAL TIME

Már megint ezek az idióta, bornírt címek, hogy:

Botrány: iszonyatosan lejáratta magát a sztár!

 2010. október 26. 20:12

Erősen ittas állapotban, meztelenül találtak rá Charlie Sheen amerikai színészre egy New York-i hotelszobában kedden reggel, a sztárt kórházba szállították.

A rendőrség bejelentés alapján talált Sheenre a New York-i Plaza Hotel egyik szobájában, ahol a 45 éves színész előző este mulatozott. Paul Browne rendőrségi szóvivő elmondása szerint nem tettek panaszt, nem került sor letartóztatásra, és vádemelés sem várható az ügyben. Sheen augusztusban elismerte a bíróságon, hogy 2009-ben egy otthoni veszekedés alkalmával tettleg bántalmazta feleségét, Brooke Muellert.

[Nyilvánvaló, hogy csak papást játszott  -- úgy értem:]
214th REAL TIME

2010. 10. 26.
Utolsó módosítás:
 
2010-10-27 00:05:01

Halálozás: elpusztult a németek összes vb-meccsét helyesen megtippelő Paul

Elpusztult a 2010-es dél-afrikai világbajnokság egyik legnépszerűbb figurája, a német válogatott összes vb-mérkőzését helyesen megtippelő Paul polip, aki Spanyolország döntőbeli sikerét is megjósolta.
Paul nem tippelhet többé (Fotó: Action Images)
Az oberhauseni tropikárium lakója ma délelőtt pusztult el, és a nemzetközi sportsajtóban azonnal a vezető hírek között számoltak be a világbajnokság legendássá vált állatának haláláról.
A szomorú hírt Stefan Porwoll, az oberhauseni Sea Life tropikárium menedzsere közölte a sajtóval.
„Paul lenyűgözte a világot azzal, hogy helyesen tippelte meg a németek meccseit és a döntő eredményét. Sikerével talán több ember érdeklődését váltotta ki, mint maga a világbajnokság. Nagyon szerettük őt, és hiányozni fog nekünk. Úgy tűnik, hogy békés, természetes körülmények között távozott az éjszaka, és az vigasztal bennünket, hogy élvezte az életét” – mondta Porwoll a tropikárium hivatalos honlapjának.
A világ leghíresebb polipjának helyére hamarosan egy másik octopus költözik be, és a vb alatt a televíziós felvételeken is gyakran látott akváriumot Paulról nevezik el.
Paul polip jóslatai eleinte nem keltettek nagy feltűnést, de amikor már a németek sokadik meccsét is helyesen tippelte meg, egyre népszerűbbé vált, és az utolsó találkozók előtti jóslatairól már élő televíziós közvetítést sugároztak Németországban.
Mivel a spanyolok Németország elleni elődöntője és a hollandok elleni fináléja előtt is a selección sikerét jelezte előre, Spanyolországban szinte nemzeti hőssé vált, polipot ábrázoló motívummal ellátott pólókat kezdtek árulni, és az is felvetődött, hogy egy spanyol tropikáriumban is bemutatják az állatot.
Paul 2008-ban született Angliában, és már a 2008-as Európa-bajnokságon is kiválóan tippelt, egy kivételével a németek összes meccsének kimenetelét helyesen jósolta meg. A vb után már tudni lehetett, hogy a dél-afrikai az utolsó nagy tornája, mivel a polipok két-három évet élnek.  

Az eredeti cikk itt egy videót kínál, én inkább ezt, ugyanonnan:Vagy némileg elvontabban ezt:


No, ezt kivonták a forgalomból, de van máááásik:

RiverTouching the last of what is past

Moving silent water fell the first
that comes.
Slow and winding, flowing free
Peaceful music in its sound of distant
drums.
Trust the shallow virgin stream
Danger wild, beware the deeper it
becomes.
Moving highway, twisting byway
Can't turn back.
Sining in the summer rain
Rain that's caught in its flow.
Spreading, shining, silver lining
Gold on black.
Echoes moods of the moon and sun
Sun that shines from below.
Makes a soft and easy way
Left to choose its path will always be
a friend.
Touch the last of what has past.
Never idle river drifting to the end.

De akkor legyen itt a borító normális felbontásban is!

2010. október 25., hétfő

213th REAL TIME

A címét ugyan átírtam, de amúgy:
A Hold -230 fok hőmérsékletű déli felén vízjeget fedeztek fel a NASA tudósai. Csak az érintett kráter - a becslések szerint - még négy milliárd liter vizet rejthet. A víz tiszta jégszemcséi könnyen hasznosíthatóak lennének egy leendő Holdbázis személyzete számára.Ma, 12:34

A NASA tudósai robbantottak a Holdon: tavaly egy rakétát és egy szondát vezettek a Hold egyik kráterébe robbanást előidézve. A kísérlet célja, hogy vízre bukkanjanak az égitest felszínén - adta hírül a BBC. A kutatás eredményei kimutatták: a becsapódás nagy mennyiségű törmeléket és port vert fel, fölfedve több kémiai vegyületet és vizet! Ráadásul jóval többet, mint azt a tudósok várták. Mindez jelentős lépés az űrkutatásban, a természettudományokban, s emellett az űrhajózás gyakorlatában is nagy fejlődést jelent, hiszen a Holdon lévő, fagyott halmazállapotú víz, illetve vízgőz az itt kutató űrhajósok segítségére lehet egy Holdbázis létrehozása esetén. Tehát a Hold nem száraz és halott égitest.

A jég mint ideális erőforrás

A NASA csapata a Science Magazine-nak nyilatkozott arról a 155 kilogrammnyi vízjégről, amelyet a kráter rejtett. A kutatók elemzése szerint a törmelék alapján a Hold talaja az ütközés területén 5,6 százalékban tartalmaz vizet - jég formájában. Anthony Coleprete, a NASA Ames kutatóközpontjának munkatársa, a küldetés vezetője elárulta, hogy ez jelentős mennyiségű víz, és mindez jég halmazállapotban. Ugyanis a jég ideális erőforrás, hiszen könnyebb vele dolgozni: olvadásához nem kell nagy meleg, csak szobahőmérséklet. A kutató hozzátette: ha csak a becsapódás körüli 10 kilométeres körzetet vesszük, akkor körülbelül négy milliárd liter vizet tartalmazhat a talaj. A kutatásból kiderült: a Holdon kis koncentrációban van rejtve rengeteg víz - és még sok vizet tartalmazó kráter lehet az égitest felületén.

A Cabeus-kráter titka

A NASA által vezetett csapat már 2009 októberében publikált az amerikai sajtóban a Holdi Krátermegfigyelő és Érzékelő Műholdról (LCROSS), amely a Hold sarki krátereiben lévő vizet kereste. Ehhez azonban robbantást kellett végezni, hogy a felszálló törmeléket meg tudják vizsgálni, így a műholdat az égitestbe vezették. A kutatócsoport a Hold déli pólusán lévő Cabeus-krátert célozta meg, amely olyan mély és sötét, hogy nagy valószínűséggel rejthetett jeget. Feltevésük beigazolódott, valóban találtak - nem kevés - szilárd halmazállapotú vizet.


népszava.hu/bbcMoon's water is useful resource, says Nasa


Cabeus Crater (Science/AAAS)An image of debris ejected from Cabeus Crater and into the sunlight, about 20 seconds after the LCROSS impact. The inset shows a close-up with the direction of the Sun and the Earth
There are oases of water-rich soil that could sustain astronauts on the Moon, according to Nasa.

Start Quote

We've opened this lunar closet and discovered things we just didn't expect”
Peter SchultzBrown University
Scientists studied the full results of an experiment that smashed a rocket and a probe into a lunar crater last year.
The impacts kicked up large amounts of rock and dust, revealing a suite of fascinating chemical compounds and far more water than anyone had imagined.
A Nasa-led team tells Science magazine that about 155kg of water vapour and water-ice were blown out of the crater.
The researchers' analysis suggests the lunar regolith, or soil, at the impact site contains 5.6% by weight of water-ice.
"That's a significant amount of water," said Anthony Colaprete, from the US space agency's Ames research centre.
"And it's in the form of water-ice grains. That's good news because water-ice is very much a friendly resource to work with. You don't have to warm it very much; you just have to bring it up to room temperature to pull it out of the dirt real easy."
And he added: "If you took just the 10km region around the impact site and say it had 5% water - that would be equivalent to about a billion gallons of water. I'm not saying that's what's there, but it just shows you that even at these small concentrations there's potential for lots of water."
Artist's impression of LCROSS (Northrop Grumman)rThe LCROSS spacecraft followed closely behind the spent ocket stage
The Nasa-led team has published six papers in the American journal describing the findings of the 9 October, 2009impacts of the LCROSS spacecraft and its companion rocket stage.
The pair was targeted at the Moon's southern pole - at Cabeus Crater, a depression so deep and dark that the odds of disturbing ice were thought to be very good.
The rocket stage went in first, followed a few minutes later by the LCROSS probe which gathered imagery and other data just before it too slammed into the surface.
Another spacecraft, Nasa's Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), was passing close by. It also was able to study the plume of material ejected into sunlight more than 15km above the rim of Cabeus.
Moon's 'archive'
The suite of instruments deployed on that day has determined as much as 20% of this dust plume was made up of volatile compounds, including methane, ammonia, hydrogen gas, carbon dioxide and carbon monoxide.
In addition, the instruments saw relatively large amounts of some metals, such as sodium, and mercury. There was even a signature of silver, but this was tiny.
Scientists say the water and mix of volatiles could be remnants of comet or asteroid impacts through the eons, but they reckon a number of quite complex chemical and physical processes are also working to cycle and migrate these substances around the Moon.
"The LCORSS mission provided some surprises with significant implications for the creation, transport, collection and archiving of volatiles below the shadows of the south pole," said team-member Peter Schultz from Brown University.
"We've opened this lunar closet and discovered things we just didn't expect. And just as the Earth holds its clues to the past climates in the ices at its poles, the Moon also holds clues to past impacts and perhaps even the last stages of lunar volcanism."
Daytime temperatures at the Moon's southern polar region (Science/AAAS)Daytime temperatures at the Moon's southern pole. The shadowed parts of some craters are among the coldest places in the Solar System
The water-ice is not uniformly distributed across the southern pole. Rather, it is held in pockets.
Some of these oases are, like in Cabeus, to be found in shadows where LRO's Diviner instrument has sensed temperatures down to minus 244C. Under such conditions, ices will stay fixed for billions of years.
But the research indicates there is probably water-ice even in areas which receive some sunlight through the year, provided it is buried in the soil.
"We've dubbed these newly discovered regions 'lunar permafrost areas'; and they're very extensive," said David Paige, Diviner's principal investigator.
"This could facilitate future human and robotic explorers in their quest for understanding of the lunar ice, as well as its potential use as resource; because rather than having to brave the cold and dark conditions inside permanent shadow, they could land much more conventionally in areas where the sunlight is shining - at least for part of the year - and then dig a small distance below the surface and access the ice."

More on This Story

Related stories