PREAMBULUM -- DE NEM NEMZETI HITVALLÁS

Endorphins ("endogenous morphine") in wikipedia
Az endorfinról a wikipédián,( hiszen ez nem egy idegélettani szakblog)


Egy szem endorfin molekulát azért mutathatok / I show here is a molecule (met-enkephalin): 139th REAL TIME


2011. április 5., kedd

289th REAL TIME

Ő a verset, én a vers másolatát ismétlő ujjgyak-ot (2) másolom ide, mert lehet-e ennél elegánsabban küldeni el egy kormányfőt teljes birkanyájával egyetemben, vissza a saját tyúkszaros, meztélábas hagyományaikba bele, na ugye, hogy nem lehet...
(Egy grófnak csak hisznek!? -- vihognék álnaivan, ha az segítene. Copy.)


(Ők kezdték. Hát akkor legyen:) Mondják, lesz vármegye. Lesz ispán is? De, kedveseim, ispánban én jobb vagyok. Szó szót követ. Mert ha ispán van, nincs mese, gróf is kell. Na és akkor én végre visszavonhatom a „Földet vissza nem veszek!"-et, és grófi előjogaimnál és főleg hajlamaimnál fogva elzavarok mindenkit hatfele korpára malacnak, mindenkit, ispánostul, hitvallásostul, és persze, ne tévedjünk, Lúdas Matyistul - hát a bánatba. Ezzel az új szomorúsággal üdvözlöm herceg, őrgróf, gróf, báró és lófő (nem, Zsozsóka, ez nem egy csúnya szó) honfitársaimat, a többiek nem számítanak, servustok, kérlek: Répavár és Salátakatáng grófja, Petrezselyemvár, Hagymafok és Murokháza örökös ura, a szuverén Macskagyökér-Rend lovagkeresztese, az Arany Uborka-Rend nagykeresztese, valóságos belső és titkos satöbbi, stb., stb.

Tévedések elkerülése végett: vármegye, ispán, hitvallás, ennek így semmi köze a tradícióhoz vagy mondjuk a nemzet múltjának tiszteletéhez, ez csak dagály és fuszekli, olyan, mint az étlapon a tikmony, miközben a konyhában a mangalica-levespor az úr.

Idemásolok még búcsúzóul egy Enzensberger-verset, egyszer már megtettem, ismétlés a tudás anyja.

Kiváltsággal bíró tényállások

Személy felgyújtása tilos.
Érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező személy felgyújtása tilos.
A törvényi rendelkezéseket megtartó és érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező személy felgyújtása tilos.
A Magyar Köztársaság létét és biztonságát vélhetőleg nem veszélyeztető személy felgyújtása tilos.
Személy felgyújtása, hacsak magatartása erre okot nem képez, tilos.
Személy felgyújtása, kiváltképp azon fiatalok számára, akik a szabadidős programajánlatok szűkössége, a vonatkozó rendeletek nem ismerete, amiképpen a tájékozódási nehézségek következtében pszichikailag veszélyeztetettek, a személyre való tekintet nélkül, nem megengedett.
A Magyar Köztársaság tekintélyére való tekintettel külföldön ez különösen nem tanácsos.
Nem illik.
Nem szokásos.
Nem kellene ebből rendszert csinálni.
Nem muszáj.
Senki nincs erre kényszerítve.
Senki nem illethető szemrehányással, ha elmulasztja személy felgyújtását.
Mindenkinek alapvető joga a vonakodás.
Az erre vonatkozó kérvények az illetékes rendészeti hatósághoz intézendők.

Nota bene. A fordító kéretik, hogy a Bundesrepublik Deutschland helyére próbaképp a saját országának hivatalos megnevezését tegye. Ez a lábjegyzet a fordításban is maradjon így.

Szerepel a versben a Magyar Köztársaság kifejezés. Igaza van Orbán Viktornak, a nemzeti együttműködés roppant fontos. Most, hogy az ellenzék gyönge, még nagyobb szüksége van az országnak a társadalom egyes csoportjainak a véleményére, igenjére, nemjére. Nem egy-egy ember, hanem közösen. Tehát például ha bevezetnék, hogy kizárólag Ferihegyen volna szabad Liszt Ferencet borotválniuk a kormány által kinevezett borbélyoknak, akkor, noha számos előnye volna ezen intézkedésnek, tiltakoznának a földrajztudósok meg a stewardessek. És csatlakoznának hozzájuk a szilikátmérnökök is, mert azok olyan szőrösek, vagy nem is tudom. Tehát ha fontos, és Petőfi, Ady hazájában ezt talán remélhetjük, hogy ne kelljen átírni Enzensbergert, szót emelhetnének testületileg: az alkotmánybírók! Mind, élükön természetesen a jobboldaliakkal (érted haragszom, nem ellened, mondhatnák merengve), Sólyom László tekintélyes vezetésével. (Wunschdenken, mondja erre a német, hevenyészett fordításban: már ahogy azt Móricka elképzeli.) Mert aztán késő lesz, mert minden meg lesz oldva, minden jó lesz, és nemcsak nem lehet, de nem is kell együttműködni, mert más se lesz, mint működés.

(itt még csak hatvan)
:=) pár napig még :=)

Nincsenek megjegyzések: